Vizija, misija, vertybės

VIZIJA

Moderni mokykla, ugdanti aktyvius, kritiškai mąstančius, kūrybingus, savimi pasitikinčius, pasirengusius tolimesniam gyvenimui žmones.

MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir pradinį išsilavinimą įvairių poreikių ir gebėjimų mokiniams emociškai ir fiziškai saugioje aplinkoje.

VERTYBĖS

Pagarba, atsakomybė, bendradarbiavimas, bendruomeniškumas.

  • Tamo dienynas
  • Mūsų darželis
  • Tėvams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.15 – 09.00
  • 2. 09.10 – 09.55
  • 3. 10.05 – 10.50
  • 4. 11.20 – 12.05
  • 5. 12.15 – 13.00
  • 6. 13.10 – 13.55