Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2022-03-20 13:43:41 3.65 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-03-20 13:43:42 1.87 MB
Ikimokyklinio ir prešmokyklinio ugdymo elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-03-20 13:43:42 1.78 MB
Tvarkų aprašai
Lankomumo tvarkos aprašas 2024-02-20 16:32:15 254.15 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo taisyklės 2024-02-20 16:32:15 129.53 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo taisyklių pakeitimas 2024-02-20 16:32:15 197.66 KB
Mokyklos nuotolinio ugdymo(si) taisyklės 2024-02-20 16:32:15 117.34 KB
Dokumentų rengimo ir valdymo tvarkos aprašas 2024-02-20 16:32:15 427.47 KB
Vidaus kontrolės politika 2024-02-20 16:32:15 290.98 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2024-02-20 16:32:15 22.2 KB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2024-04-16 14:58:11 421.85 KB
Priešmokyklinio amžiaus mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-20 16:32:15 219.87 KB
Taisyklės
Naudojimosi biblioteka taisyklės 65.5 KB
Įsakymai
Pareigybių aprašymai
Bibliotekos vedėjas 2022-03-20 13:32:32 72.41 KB
Vyriausiasis buhalteris 2022-03-20 13:32:33 78.65 KB
Elektrikas 2022-03-20 13:32:33 64.54 KB
Kiemsargis 2022-03-20 13:32:33 62.21 KB
Logopedas 2022-03-20 13:32:34 67.75 KB
Mokytojas 2022-03-20 13:32:34 66.41 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 2022-03-20 13:32:34 112.21 KB
Mokytojo padėjėjas 2022-03-20 13:32:35 109.66 KB
Specialiojo pedagogo pareigybes aprašymas 2022-03-20 13:32:35 68.93 KB
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 2022-03-20 13:32:35 60.25 KB
Vairuotojas 2022-03-20 13:32:35 86.54 KB
Valytojas 2022-03-20 13:32:36 65.47 KB
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2.43 MB

  • Tamo dienynas
  • Mūsų darželis
  • Tėvams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.15 – 09.00
  • 2. 09.10 – 09.55
  • 3. 10.05 – 10.50
  • 4. 11.20 – 12.05
  • 5. 12.15 – 13.00
  • 6. 13.10 – 13.55