Virginija Kvietkauskienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui