Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija apie Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Kurmaičių pradinės mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Praėjusių metų 2021 m.

Darbuotojų skaičius

Praėjusio ketvirčio (2022 m. III ketvirtis )

Direktorius

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Pradinio ugdymo mokytojas

3

974,05

4

1151,06

Pradinio ugdymo mokytojas metodininkas

4

937,23

3

917,97

Vyresnysis pradinio ugdymo mokytojas

2

848,14

1

neskelbiama

Meninio ugdymo mokytojas

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Logopedas, specialusis pedagogas

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Mokytojas metodininkas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Vyresnysis mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

2

1422,03

2

1580,00

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

2

877,32

2

1023,67

Bibliotekos vedėjas

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Budėtojas

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Elektrikas

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Kiemsargis

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Mokytojo padėjėjas

2

593,18

2

682,60

Pastatų techninės priežiūros darbininkas

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Raštinės vedėjas

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Rūbininkas

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Ūkio dalies vedėjas

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Vaikų priežiūros darbuotojas

3

814,26

3

931,25

Vairuotojas

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Valytojas

2

481,50

2

547,50

Vyriausiasis buhalteris

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Dokumentai

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistema 2022-06-23 13:54:42 281.75 KB
Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai 2022-06-23 13:54:42 118.28 KB

Atnaujinta: 2023-05-31
  • Tamo dienynas
  • Mūsų darželis
  • Tėvams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.15 – 09.00
  • 2. 09.10 – 09.55
  • 3. 10.05 – 10.50
  • 4. 11.20 – 12.05
  • 5. 12.15 – 13.00
  • 6. 13.10 – 13.55
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!