Neformalusis švietimas

Už neformalųjį švietimą pradinėje mokykloje atsakinga

Renata Bumblienė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 12.00  

 

Antradienis

8.00 – 12.00  

 

Trečiadienis

8.00 – 12.00    

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00    
Penktadienis 8.00 – 12.00  

 

Kontaktai Telefonas (8 445) 48257

El. paštas Rašyti

Apie neformalšjį vaikų švietimą

 1. Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažintinius ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;
 2. Neformaliojo švietimo veiklai mokykloje įgyvendinti skiriamos valandos, atsižvelgus į mokinių poreikius einamiesiems mokslo metams. Valandos nustatomos mokslo metams pradinio ugdymo programai.
 3. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgusi į juos siūlo neformaliojo švietimo programas.
 4. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgus į bendruosius iš valstybės finansuojamų programų kriterijus.
 5. Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičių mokykla nustato pagal turimų mokymo lėšų dydį.
 6. Neformaliojo švietimo grupės minimalus mokinių skaičius - 8 mokiniai.

 

Atnaujinta: 2023-03-13
 • Tamo dienynas
 • Mūsų darželis
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.20 – 12.05
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55