Pagalba mokiniams ir tėvams

Švietimo pagalba mokiniui

 1. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Tvarka.
 2. Pagalba teikiama, kai ją skiria mokyklos vaiko gerovės komisija ar pedagoginė psichologinė tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.

 • Tamo dienynas
 • Mūsų darželis
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.20 – 12.05
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!