Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Renata Bumblienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

2.

Meilė Alčauskienė

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Mokytoja/Tikyba

Tikybos vyresnioji mokytoja

 

3.

Jurgita Česnavičienė

Mokytoja/

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo mokytoja

4.

Toma Jenkienė

Mokytoja/Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo mokytoja

5.

Lina Kvajauskienė

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

6.

Janina Kripienė

Mokytoja/Muzika.

Meninio ugdymo

mokytoja.

Mokytoja,

dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Muzikos mokytoja metodininkė

 

7.

Vilma Preikšaitienė

Logopedė.

Specialioji pedagogė

Logopedė metodininkė

Specialioji pedagogė metodininkė

8.

Vilma Petrauskienė

Mokytoja/Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

9.

Danguolė Slavinskienė

 

Mokytoja,

dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

10.

Roberta Šliogerytė

Mokytoja/

Šokis

Šokio mokytoja

 

11.

Jura Venskutonienė

Mokytoja/

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo mokytoja

12.

Ingrida Zajančauskaitė

Mokytoja,

dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tamo dienynas
  • Mūsų darželis
  • Tėvams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.15 – 09.00
  • 2. 09.10 – 09.55
  • 3. 10.05 – 10.50
  • 4. 11.20 – 12.05
  • 5. 12.15 – 13.00
  • 6. 13.10 – 13.55
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!