Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nuostatai 2022-03-20 13:43:41 3.65 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-03-20 13:43:42 1.87 MB
Ikimokyklinio ir prešmokyklinio ugdymo elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-03-20 13:43:42 1.78 MB
Tvarkų aprašai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2024-07-05 14:29:44 402.41 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2024-07-05 14:29:44 254.15 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo taisyklės 2024-07-05 14:29:44 129.53 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo taisyklių pakeitimas 2024-07-05 14:29:44 197.66 KB
Mokyklos nuotolinio ugdymo(si) taisyklės 2024-07-05 14:29:44 117.34 KB
Dokumentų rengimo ir valdymo tvarkos aprašas 2024-07-05 14:29:44 427.47 KB
Vidaus kontrolės politika 2024-07-05 14:29:44 290.98 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2024-07-05 14:29:44 22.2 KB
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2024-07-05 14:29:44 421.85 KB
Priešmokyklinio amžiaus mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2024-07-05 14:29:44 219.87 KB
Taisyklės
Naudojimosi biblioteka taisyklės 65.5 KB
Įsakymai
Pareigybių aprašymai
Bibliotekos vedėjas 2022-03-20 13:32:32 72.41 KB
Vyriausiasis buhalteris 2022-03-20 13:32:33 78.65 KB
Elektrikas 2022-03-20 13:32:33 64.54 KB
Kiemsargis 2022-03-20 13:32:33 62.21 KB
Logopedas 2022-03-20 13:32:34 67.75 KB
Mokytojas 2022-03-20 13:32:34 66.41 KB
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 2022-03-20 13:32:34 112.21 KB
Mokytojo padėjėjas 2022-03-20 13:32:35 109.66 KB
Specialiojo pedagogo pareigybes aprašymas 2022-03-20 13:32:35 68.93 KB
Pastatų techninės priežiūros darbininkas 2022-03-20 13:32:35 60.25 KB
Vairuotojas 2022-03-20 13:32:35 86.54 KB
Valytojas 2022-03-20 13:32:36 65.47 KB
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2.43 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. 2023-09-11 13:06:42 791.92 KB
Strateginis planas 2021-2025 m 2023-09-11 13:06:42 182.53 KB
Ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 2023-09-11 13:06:42 5.23 MB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2023-09-11 13:06:42 473.7 KB
2022 metų veiklos planas 2023-09-11 13:06:42 420.35 KB
2021 metų veiklos planas 2023-09-11 13:06:42 396.78 KB
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinio ugdymo programa 2023-10-02 08:15:09 682.11 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2023-10-02 08:15:27 668.75 KB
Priešmokyklinio amžiaus mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2024-07-05 14:29:44 219.87 KB
Grupių formavimas 2023-10-02 10:26:32 357.21 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 402.41 KB
Mėnesio veiklos planai
2022
Gruodžio 2022-11-30 17:57:59 132.61 KB
Lakpričio 2022-11-30 17:57:59 299.77 KB
Spalio 2022-11-30 17:57:59 1.49 MB
Rugsėjo 2022-11-30 17:57:59 226.09 KB
Birželio - Rugppjūčio 2022-11-30 17:57:59 226.09 KB
Gegužės 2022-11-30 17:57:59 236.35 KB
Balandžio 2022-11-30 17:57:59 238.84 KB
Kovo 2022-11-30 17:57:59 237.48 KB
Vasario 2022-11-30 17:57:59 147.79 KB
Sausio 2022-11-30 17:57:59 124.48 KB
2021
Gruodžio 2022-03-20 14:35:17 132.36 KB
Lapkričio 2022-03-20 14:35:18 144.67 KB
Spalio 2022-03-20 14:35:18 236.82 KB
Rugsėjo 2022-03-20 14:35:18 130.25 KB
Birželio 2022-03-20 14:35:19 225.95 KB
Gegužės 2022-03-20 14:35:19 141.82 KB
Balandžio 2022-03-20 14:35:19 141.8 KB
Kovo 2022-03-20 14:35:20 141.16 KB
Vasario 2022-03-20 14:35:20 139.63 KB
Sausio 2022-03-20 14:35:20 132.73 KB
2020
Gruodžio 2022-03-20 14:36:36 134.22 KB
Lapkričio 2022-03-20 14:36:41 138.65 KB
Spalio 2022-03-20 14:36:45 144.47 KB
Rugsėjo 2022-03-20 14:36:50 126.65 KB
Birželio 2022-03-20 14:36:55 221.49 KB
Gegužės 2022-03-20 14:37:00 218.53 KB
Balandžio 2022-03-20 14:37:04 214.9 KB
Kovo 2022-03-20 14:37:09 245.79 KB
Vasario 2022-03-20 14:37:14 236.37 KB
Sausio 2022-03-20 14:37:21 221.58 KB
Kiti dokumentai
Švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas 108 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo mokykloje 2021-2024 m. priemonių planas 2022-08-11 16:06:59 19.55 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
2021 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metų veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:11 4.1 MB
2020 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metų veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:11 4.45 MB
2019 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:12 320.63 KB
Veiklos vertinimo išvada 2022-03-22 08:49:12 594.5 KB
2018 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:13 2.91 MB
2018 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:13 2.26 MB
2017 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:14 636.48 KB
2016 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:14 202.96 KB
2015 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:14 430.16 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 1.7 MB
2023m. III ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 1.31 MB
2023m. II ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 1.35 MB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 1.1 MB
2022 m. finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 1.62 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 853 KB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 848.75 KB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 844.38 KB
2021 m. finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 1.21 MB
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 818.55 KB
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 864.39 KB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 862.05 KB
2020 m. finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 7.33 MB
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 839.58 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:37 840.67 KB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:38 1.15 MB
2019 m.  finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:38 5.6 MB
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:38 1.17 MB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:38 1.56 MB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:38 1.57 MB
2018 m. finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:38 5.38 MB
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:38 1.45 MB
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų suvestinė 2024-07-15 18:53:38 2.1 MB
2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-07-15 18:53:38 6.58 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamo maitinimo organizavimo taisyklės 2024-07-05 14:29:44 129.53 KB
Nemokamo maitinimo organizavimo taisyklių pakeitimas 2024-07-05 14:29:44 197.66 KB
Valgiaraščiai
Valgiaraštis 1-3 m. 9.19 MB
Valgiaraštis 4-7 m. 9.22 MB
Valgiaraštis 11 m. ir vyr. 2022-09-23 08:31:59 8.82 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m II ketvircio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.08 MB
2024 m. I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.15 MB
2023 m. III ketv. biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.17 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.19 MB
2023 m. I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.45 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.69 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.35 MB
2020 m.  II ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.15 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.67 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.91 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.47 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.49 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.23 MB
2020 m.  IV ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.65 MB
2020 m.  III ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.3 MB
2020 m.  I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.19 MB
2019 m. IV ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.74 MB
2019 m. III ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.61 MB
2019 m. II ketvirčio  biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.93 MB
2019 m. I ketvirčio  biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.25 MB
2018 m. IV ketvirčio  biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.05 MB
2018 m. III ketvirčio  biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.86 MB
2018 m. I ketvirčio  biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.37 MB
2017 m. IV ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 4.29 MB
2017 m. III ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.94 MB
2017 m. II ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.78 MB
2017 m. I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.49 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2019 m. planuojami viešieji pirkimai 2022-03-20 13:25:10 247.04 KB
2018 metų planuojami viešieji pirkimai 2022-03-20 13:25:10 250.62 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2023-06-07 13:55:08 442.01 KB
Maršutai Atnaujinta Dydis
Mokinių pavežėjimas 479.2 KB
Maršrutai 3.37 MB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo būrelių darbo grafikas 2023 - 2024 m.m. 2023-10-10 08:20:19 197.26 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2022-03-21 16:05:39 154.32 KB
Plačiau Kretingos raj. savivaldybės puslapyje
Įsakymas dėl pareigybės tvirtinimo 2022-12-15 15:28:20 281.39 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2024-07-05 14:29:44 22.2 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo Kretingos rajono Kurmaičių pradinėje mokykloje taisyklės 2022-03-15 19:11:03 598.15 KB
Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-15 19:11:03 424.71 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Naudojimosi biblioteka taisyklės 65.5 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistema 2022-06-23 13:54:42 281.75 KB
Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimai 2022-06-23 13:54:42 118.28 KB
UTA dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo turinio atnaujinimo mokykloje 2021-2024 m. priemonių planas 2022-08-11 16:06:59 19.55 KB