Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. 2023-09-11 13:06:42 791.92 KB
Strateginis planas 2021-2025 m 2023-09-11 13:06:42 182.53 KB
Ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. 2023-09-11 13:06:42 5.23 MB
Ikimokyklinio ugdymo programa 2023-09-11 13:06:42 473.7 KB
2022 metų veiklos planas 2023-09-11 13:06:42 420.35 KB
2021 metų veiklos planas 2023-09-11 13:06:42 396.78 KB
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinio ugdymo programa 2023-10-02 08:15:09 682.11 KB
Kompetencijų raidos aprašas 2023-10-02 08:15:27 668.75 KB
Priešmokyklinio amžiaus mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-20 16:32:15 219.87 KB
Grupių formavimas 2023-10-02 10:26:32 357.21 KB
Mėnesio veiklos planai
2022
Gruodžio 2022-11-30 17:57:59 132.61 KB
Lakpričio 2022-11-30 17:57:59 299.77 KB
Spalio 2022-11-30 17:57:59 1.49 MB
Rugsėjo 2022-11-30 17:57:59 226.09 KB
Birželio - Rugppjūčio 2022-11-30 17:57:59 226.09 KB
Gegužės 2022-11-30 17:57:59 236.35 KB
Balandžio 2022-11-30 17:57:59 238.84 KB
Kovo 2022-11-30 17:57:59 237.48 KB
Vasario 2022-11-30 17:57:59 147.79 KB
Sausio 2022-11-30 17:57:59 124.48 KB
2021
Gruodžio 2022-03-20 14:35:17 132.36 KB
Lapkričio 2022-03-20 14:35:18 144.67 KB
Spalio 2022-03-20 14:35:18 236.82 KB
Rugsėjo 2022-03-20 14:35:18 130.25 KB
Birželio 2022-03-20 14:35:19 225.95 KB
Gegužės 2022-03-20 14:35:19 141.82 KB
Balandžio 2022-03-20 14:35:19 141.8 KB
Kovo 2022-03-20 14:35:20 141.16 KB
Vasario 2022-03-20 14:35:20 139.63 KB
Sausio 2022-03-20 14:35:20 132.73 KB
2020
Gruodžio 2022-03-20 14:36:36 134.22 KB
Lapkričio 2022-03-20 14:36:41 138.65 KB
Spalio 2022-03-20 14:36:45 144.47 KB
Rugsėjo 2022-03-20 14:36:50 126.65 KB
Birželio 2022-03-20 14:36:55 221.49 KB
Gegužės 2022-03-20 14:37:00 218.53 KB
Balandžio 2022-03-20 14:37:04 214.9 KB
Kovo 2022-03-20 14:37:09 245.79 KB
Vasario 2022-03-20 14:37:14 236.37 KB
Sausio 2022-03-20 14:37:21 221.58 KB
Kiti dokumentai
Švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas 108 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo mokykloje 2021-2024 m. priemonių planas 2022-08-11 16:06:59 19.55 KB
Direktoriaus veiklos ataskaitos
2021 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metų veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:11 4.1 MB
2020 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metų veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:11 4.45 MB
2019 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:12 320.63 KB
Veiklos vertinimo išvada 2022-03-22 08:49:12 594.5 KB
2018 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:13 2.91 MB
2018 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:13 2.26 MB
2017 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:14 636.48 KB
2016 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:14 202.96 KB
2015 m. Direktorės Loretos Jurgutienės metinė veiklos ataskaita 2022-03-22 08:49:14 430.16 KB