Viešieji pirkimai

Už viešuosius pirkimus mokykloje atsakinga ūkio dalies vedėja Aušra Jonkuvienė

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Pareigos:

 1. Direktorius.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 3. Ūkio dalies vedėjas.
 4. Vyriausiasis buhalteris.
 5. Raštinės vedėjas.
 6. Bibliotekos vedėjas.

Funkcijos:

 1. Viešojo pirkimo komisijos narys.
 2. Supaprastintų pirkimų organizatorius.
 3. Viešojo pirkimo iniciatorius.

Dokumentai

Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2019 m. planuojami viešieji pirkimai 2022-03-20 13:25:10 247.04 KB
2018 metų planuojami viešieji pirkimai 2022-03-20 13:25:10 250.62 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2023-06-07 13:55:08 442.01 KB

 • Tamo dienynas
 • Mūsų darželis
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.50
 • 4. 11.20 – 12.05
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55