Kiti projektai

Informacija apie projektus 2021–2022 m. m.

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas,
finansavimo šaltinis

Rajono
projektas

Rspublikinis
projektas

Tarptautinis
projektas

Informacija apie projektą
(tikslas, kam skirtas,  pagrindinė veikla)

Projekto rezultatas, tęstinumas

1.

Respublikinis projektas „Žiemos pasaka“

 

+

 

Tikslas – plėtoti pradinio ugdymo mokinių kūrybinės raiškos gebėjimus perteikiant dailės ir technologijų bei muzikos menų formomis. Respublikinis 1–4 klasių mokinių integruotas dailės ir technologijų bei muzikos projektas.

 

Mokinių ansamblis „Linksmieji veidukai“ atliko Ingos Šeduikienės dainą „Kalėdos miške“, o dailės būrelio mokiniai, išnagrinėję dainos tekstą, naudodami pasirinktas technikas, nupiešė piešinius.

Video kūrimo programa buvo sumontuotas dainos klipas, kuriame skamba mokinių įdainuota daina ir demonstruojami mokinių piešti piešiniai.

2.

Respublikinis muzikinis projektas „Klausau, ritmuoju, improvizuoju“

 

+

 

Tikslas – skatinti ugdytinių saviraišką ir kūrybiškumą, muzikuojant kūno dalimis, ugdyti ritmavimo pojūtį skambant muzikai, kai pagrindiniu instrumentu tampa žmogaus kūnas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai.

Projektas vyko nuotoliniu būdu.

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Zuikučiai“  mokiniai, skambant dainai „Debesų pily aukštai“, muzika ir žodžiai Daivos Bauerienės, ritmavimas Sabinos Sinkevičienės, atliko ritmą, naudodami kūno perkusiją.

Projekte dalyvavo šešiolika priešmokyklinio ugdymo grupės „Zuikučiai“ vaikų.

3.

Respublikinis projektas „Darni mokykla 2021–2022“

 

+

 

Tikslas – integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą (pamokas, veiklas ir kt. užsiėmimus), skatinti bendruomeniškumą ir stiprinti darnias mokyklų, ikimokyklinių įstaigų ar ugdymo centrų   bendruomenes.

    Dalyvavimas programoje/projekte yra būdas mokyklos bendruomenei prisijungti prie globalių problemų sprendimo bei prisijungti prie pasaulinių tikslų vystymo.

Programos/projekto formatas padeda įtraukti moksleivius į mokyklos planuojamas veiklas. Tai yra patraukli ugdymo forma, kuri padeda ne tik formuoti sąmoningą moksleivio mąstymą, bet ir keičia jo vartojimo įpročius.

Buvo vykdoma daug veiklų, pamokų, užsiėmimų, kurių metu mokiniai mokėsi rūšiuoti, taupyti, perdirbti atliekas ir jas prikelti antram gyvenimui.

Mokiniai diskutavo apie globalias pasaulio problemas: Baltijos jūros ir vandenynų užterštumą, pasaulinį atšilimą.

Šis projektas bus tęsiamas ir kitais mokslo metais.

4.

eTwinning projektas ,,Aplink Baltijos jūrą“

 

 

+

TIKSLAS – įgyti žinių apie Baltijos jūrą,

žadinti smalsumą gamtai, pagarbos gamtai ir požiūrio į aplinką formavimas, ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius per nuotolį su kitais projekto dalyviais.

Baltijos jūra yra ne tik turistų traukos vieta, susijusi su poilsiu ir linksmybėmis, bet ir puiki vieta pažinti gamtą, kultūrą, istoriją ir tradicijas.

Siekėme parodyti Baltijos jūros ir artimiausios gamtos apylinkių grožį, supažindinti su šiuo regionu susijusia kultūra (Baltijos šalimis ir jų pajūrio miestais, paminklais, jūrų pasakomis ir legendomis). Šiuo projektu taip pat norėjome iškelti labai svarbią Baltijos jūros apsaugos problemą bei ugdyti jauniausių moksleivių ekologinį sąmoningumą ir būtinybę tausoti aplinką.

Mokiniai įgijo žinių apie Baltijos jūrą, šalis, esančias prie jos. Išgirdo legendas, pasakas apie Baltijos jūrą.

Įvyko susitikimas su tolimųjų plaukiojimų jūreiviu,  buvusiu mokyklos mokiniu.

5.

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“

 

+

 

Tikslas: skatinti aktyvų, judrų vaiko gyvenimą kiekvieną dieną. Projektas skirtas visiems vaikams, kurio metu vaikai mokomi atlikti mankštas su įvairiomis priemonėmis bei inventoriumi; ugdomas vaikų atidumas, greitis, dėmesingumas estafečių metu. Ugdomas bendradarbiavimas, pagarba, sąžiningumas. Skatinamas sportas vaiko kasdienybėje.

Šis projektas, tai puiki priemonė skatinti fizinį aktyvumą, bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.

Mokiniai atliko visas aštuonias sportinių pamokėlių pirmo etapo užduotis. Vaikai antrame projekto  etape dalyvavo mokykloje vykusiame sporto festivalyje.

Respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finalinis festivalis įvyko Palangoje. Jame dalyvavo mokiniai, mokytojai ir mokinių tėvai.

Projektas tęstinis.

6.

Sporto projektas „Futboliukas“

 

+

 

Tikslas: supažindinti vaikus su sporto šaka - futbolu. Projektas skirtas visiems vaikams, kurio metu vaikai supažindinami su pagrindinėmis futbolo taisyklėmis, grupiniu žaidimu, bendradarbiavimu, judrumo skatinimu, pagarbos bei sąžiningumo principais.

Mokiniai mokėsi sporto salėje ir lauke elementarių futbolo žaidimo ir kamuolio valdymo taisyklių. Visa tai leido suvokti futbolą kaip veiklą, apjungiančią įvairias veiklos sritis. 

Mokiniai dalyvavo futbolo rungtynėse Kretingos miesto stadione.

 Projektas bus tęsiamas

7.

Sveikatiada

 

+

 

Tikslas: sveiko gyvenimo būdo skatinimas. Projektas, skirtas visiems vaikams, kurio metu vaikai supažindinami su sveiko maisto, judėjimo, sportavimo, buvimo lauke, nauda.

Vykdomos įvairios sveikatinimo veiklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Įvyko bendras renginys mokykloje – „Sveikatingumo šventė“.

Projektas tęstinis.

8.

Olimpinis mėnuo

 

+

 

„Olimpinis mėnuo“ – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams. Šios iniciatyvos tikslas – bendradarbiaujant su pedagogais skatinti fizinio raštingumo ugdymą, padėti moksleiviams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą kaip linksmą ir naudingą veiklą, supažindinti su olimpinėmis vertybėmis bei principais – pagarba, draugyste, tobulėjimu.

Už aktyvų dalyvavimą projekte gautas padėkos raštas ir dovanos mokiniams ir mokytojai: išmaniosios apyrankės ir stalo žaidimas ,,Futbolas“.

9.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.

OU projektas ,, Daugiau judėk– mažiau sėdėk" 

 

 

+

 

Tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį olimpinės vertybes.

Skirtas 1–4 klasių mokiniams.

 

Gautas finansavimas 300 eurų.

Projektas tęstinis.

10.

Projektas „Mes rūšiuojam“

 

+

 

Projekto tikslas – pratinti mokinius rūšiuoti, rinkti elektros ir elektroninę įrangą, nešiojamų baterijų atliekas, mokyti saugoti gamtą ir mažiau teršti aplinką.

Mokiniai rūšiavo elektros, elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų atliekas, kurios buvo keičiamos į prizus – knygas.

Projektas tęsiamas.

  • Tamo dienynas
  • Mūsų darželis
  • Tėvams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.15 – 09.00
  • 2. 09.10 – 09.55
  • 3. 10.05 – 10.50
  • 4. 11.20 – 12.05
  • 5. 12.15 – 13.00
  • 6. 13.10 – 13.55