Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės sudėtis 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Renata Bumblienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Koordinatorė

2.

Jurgita Česnavičienė Pradinio ugdymo mokytoja Grupės vadovė

3.

Vilma Petrauskienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė

4.

Janina Kripienė Muzikos mokytoja metodininkė Narė
  • Tamo dienynas
  • Mūsų darželis
  • Tėvams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.15 – 09.00
  • 2. 09.10 – 09.55
  • 3. 10.05 – 10.50
  • 4. 11.20 – 12.05
  • 5. 12.15 – 13.00
  • 6. 13.10 – 13.55