Janina Kripienė
Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, muzikos mokytoja